Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami 

POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
 • školy mateřské, střední, vysoké
 • přihlášky na dětské tábory, školky - školy v přírodě
 • sportovní akce
 • odklad školní docházky

100 Kč
VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE
 • pro různé účely


250 Kč
ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ
 • vystavení


200 Kč
DUPLIKÁTY
 • očkovací průkazy
 • doporučení
 • potvrzení150 Kč
APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY
 • mimo povinné očkování


150 Kč
PROHLÍDKA A VYSTAVENÍ
 • řidičský průkaz
 • práce - studium v zahraničí
 • vstup do zaměstnání


 
350 Kč
PROHLÍDKA A POTVRZENÍ PRO SPORTOVNÍ ČINNOST 450 Kč